บริการ

Slitting Line

บริการตัดเหล็ก ด้วยเครื่องมือมาตราฐาน ความแม่นยำสูง

Warehouse

บริการจัดเก็บสินค้า เพื่อรอการกระจายสินค้า ไปยังลูกค้าได้สะดวก และรวดเร็ว

Transportation

บริการจัดส่งสินค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ สินค้าที่ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วจะถูกจัดส่งถึงมือลูกค้า ได้อย่างทันเวลา