บริษัท เค อาร์ สตีล จำกัด

154/20 หมู่ที่7 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-339193
Sale department : steel@krsteel.co.th
Purchase department : purchase@krsteel.co.th , ohn2014@krsteel.co.th 
Admin department : ohn2014@krsteel.co.th
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17.40 น.

Korea

Office +82 32 818 2393, Fax: 055-282-1611

Thailand (Head office)

Tel: (+66) 038 – 339193, Fax: (+66) 038 – 339193

China

Tel: (+86)-532-8202-9574, Fax: (+86) -532-8202-9574

Hong Kong

Tel: +852- 3519-0815, Fax: +852-3019-1894

Contact Form
แผนที่